515-247-307       Kontakt

Bazy danych

Świadczymy kompleksowe usługi bazodanowe

Oracle DBA

 • Usługi bazodanowe Oracleinstalacja i konfiguracja OS dla bazy danych Oracle (MS Windows, Oracle Linux, Linux)
 • instalacja i konfiguracja nowej bazy danych
 • wdrożenie mechanizmów HA (RAC, Oracle DataGuard)
 • instalacja oprogramowania do archiwizacji i odzyskiwania danych (Backup Exec, HP Data Protector)
 • aktualizacja („patch & upgrade”) bazy danych
 • modyfikacja i reorganizacja obiektów baz danych
 • migracja bazy na nową platformę (sprzęt/system operacyjny/nowa wersja Oracle)
 • instalacja serwera zapasowego „standby” oraz odświeżenie testowych baz danych
 • zarządzanie użytkownikami i bezpieczeństwem
 • archiwizacja i odtwarzanie danych
 • strojenie (optymalizacja) bazy danych
 • strojenie (optymalizacja) zapytań SQL
 • konserwacja bazy danych
 • usuwanie zaistniałych problemów i awarii
 • audyt bazy danych
 • szkolenia

Microsoft SQL Server DBA

 • Usługi bazodanowe SQL Serverinstalacja i konfiguracja OS dla bazy danych SQL Server
 • instalacja i konfiguracja nowej bazy danych
 • instalacja oprogramowania do archiwizacji i odzyskiwania danych (Backup Exec)
 • aktualizacja („upgrade”) bazy danych
 • modyfikacja i reorganizacja obiektów baz danych
 • zarządzanie użytkownikami i bezpieczeństwem
 • archiwizacja i odtwarzanie danych
 • strojenie (optymalizacja) bazy danych
 • strojenie (optymalizacja) zapytań SQL
 • konserwacja bazy danych
 • usuwanie zaistniałych problemów i awarii

Pozostałe usługi bazodanowe

 • import danych z różnych źródeł do baz danych
 • migracja danych pomiędzy różnymi systemami bazodanowymi
 • progamowanie bazy danych (SQL, PL/SQL, T-SQL)

Warunki współpracy

 1. Przy pracy zdalnej – bezpieczne łącze (klient powinien udostępnić bezpieczne połączenie z zewnątrz do swoich serwerów baz danych Oracle poprzez dedykowane połączenie VPN bądź SSH).
 2. Przy wizycie u klienta – warunki uzgadniane indywidualnie.
 1. Dostęp do My Oracle Support (MOS) – dawniej Metalink.
 2. Baza testowa – posiadanie środowiska testowego, które w miarę dobrze odwzorowuje środowisko produkcyjne.
Nie znalazłeś w opisie tego czego szukałeś? Skontaktuj się z nami.