515-247-307       Kontakt

Wirtualizacja

Wirtualizacja zasobów informatycznych

Co to jest wirtualizacja?

Wirtualizacja infrastruktury informatycznej
Wirtualizacja pozwala na uruchomienie wielu niezależnych, odizolowanych od siebie serwerów mogących działać pod różnymi systemami operacyjnymi na pojedynczym fizycznym komputerze (serwerze).
Umożliwia to pełne wykorzystanie sprzętu, na którym uruchomione zostają komputery/serwery wirtualne.

Główne korzyści wirtualizacji

  • Uproszczenie zarządzania zasobami IT
  • Redukcja kosztów zakupu i utrzymania serwerów i oprogramowania
  • Optymalne wykorzystanie zasobów
  • Zwiększenie bezpieczeństwa danych
  • Skalowalność -szybsze i łatwiejsze powiększanie zasobów i wprowadzanie zmian
  • Zmniejszenie zużycia energii

Etapy wirtualizacji zasobów IT

  1. Analiza możliwości wirtualizacji infrastruktury informatycznej
  2. Opracowanie koncepcji wirtualizacji zasobów informatycznych
  3. Wdrożenie wirtualizacji
  4. Wsparcie i opieka powdrożeniowa
Nie znalazłeś w opisie tego czego szukałeś? Skontaktuj się z nami.